Fathul Qarib Al Mujib : Muqaddimah Matn Abi Syuja (5)binary comment

Fathul Qarib Al Mujib : Muqaddimah Matn Abi Syuja (5)

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

w

في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال


ووصف المصنف مختصره بأوصاف، منها أنه (في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز). 

Penulis memberikan beberapa sifat kepada mukhtashar beliau, diantaranya bahwa mukhtashornya itu “sangat ringkas dan padat maknanya”

والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز؛

Al Ghayah dan An Nihayah memiliki kedekatan makna 3, begitu pula Al Ikhtishaar dan Al Iijaazi 4

ومنها أنه (يقرب على المتعلم) لفروع الفقه (درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه) أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه.

Beliau juga mensifatinya dengan : (Mudah dipelajari oleh orang yang belajar) tentang cabang-cabang fiqih, (pelajarannya dan memudahkan pemula dalam menghafalnya) yakni mudah menyimpulkannya dalam hati bagi siap yang hendak menghafal ringkasan dalam ilmu fiqh.

Catatan Kaki

  1. Al Ghayah : Akhir sesuatu An Nihayah : Apa yang menjadi Akhir dari Sesuatu (Haasyiah Al Baajuuri)
  2. Al Ikhtishaar : Menghilangkan perkataan yang tidak perlu, yakni perkataan yang berulang-ulang. Al Iijaaz : Menghilangkan perkataan yang panjang, yakni yang bersifat retoris
  3. Al Ghayah : Akhir sesuatu An Nihayah : Apa yang menjadi Akhir dari Sesuatu (Haasyiah Al Baajuuri)
  4. Al Ikhtishaar : Menghilangkan perkataan yang tidak perlu, yakni perkataan yang berulang-ulang. Al Iijaaz : Menghilangkan perkataan yang panjang, yakni yang bersifat retoris


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.