Awdhohul Masalik (13) : Tanda Isim (10) : Alif Laam yang Bukan MaushulahAwdhohul Masalik (13) : Tanda Isim (10) : Alif Laam yang Bukan Maushulah

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

w

الرابعة: أل غير الموصولة1، كالفرس والغلام، فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع، كقوله :

Yang keempat : Alif Laam yang bukan Maushulah 1, seperti Al Farasu, Al Ghulaamu. Sementara Maushulah hanya masuk ke dalam Al Mudhoori’ seperti perkataan

ما أنت بالحكم التُرْضَى حُكُومتُهُ

Bersambung in sya Allah

Catatan Kaki

  1. Dan bukan juga Alif Lam Istifhamiyah, karena dia masuk ke fi’il maadhi. Contoh :  ألفعلت؟ yang bermakna   هل فعلت؟


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.