Sebab-sebab disusunnya Syarh Al Qashidah oleh Imam Abu Amr Ad Daaniy | Syarh al KhaqqaniyyahSyarh al Khaqqaniyyah

Sebab-sebab disusunnya Syarh Al Qashidah

Oleh : Imam Abu Amr Ad Daaniy

Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu

Artikel Sebab-sebab disusunnya Syarh Al Qashidah ini bagian dari Kategori Syarh al Khaqqaniyyah

w

ما رأيناه من استحسان خواص الناس و عوامهم لها, و شدة اهتبال قراء القرآن بها, و أخذهم أنفسهم بحفظها, و سؤال أكثرهم عن معانيها, و ما وقفنا عليه من إتقان صناعتها و سلامتها, و حسن سبكها, و تهذيب ألفاظها, و ظهور معانيها, و سلامتها من العيوب, ووفور حظها من الجودة

Apa-apa yang kami lihat terkait kebiasaan yang dianggap baik di masyarakat, baik kalangan khusus maupun kalangan awam dari mereka, tingginya pujian dan kekaguman terhadap Pembaca Al Quran di kalangan mereka (Tahqiq Syaikh Ghaaziy Al ‘Amri : Ihtibaal bermakna Al Madah wal I’jaab – [lihat Kitab Tajul ‘Aruus]) , dan upaya mereka dalam menghafal Al Quran, juga banyaknya pertanyaan terkait makna-makna ayat Al Quran,

Serta sebagai upaya yang kami lakukan dalam hal menguasai keahlian dan kepakaran Al Quran, dengan menampakkan kebaikan bentuknya, menyempurnakan lafazh-lafazhnya, menjelaskan makna-maknanya, menjaganya dari kecacatan dan mempertahankan ketinggian kualitasnya.

مع ما كان في أبي مزاحم رحمه الله من المناقب المحمودة, و الإخلاق الشريفة, فقد كان رحمه الله ظاهر النُّسُك, مشهور الفضل, و افر الحظ من الدين و العلم, حسن الطريقة سنيًّا جماعيًّا,

Juga karena keutamaan Abu Muzaahim rahimahullahu Ta’ala dengan karakternya yang terpuji, akhlaq yang mulia. Sungguh beliau rahimahullah telah jelas keshalihannya, terkenal keutamaannya, dan penguasaannya terhadap agama dan ilmu, dalam jalan ahlus sunnah wal jamaah yang baik.

فألزمنا – لذلك – أنفسنا الإبانة عن جليِّها, و تكلفنا البيان عن خفيِّها, مع رغبتنا في تعليم من جهل ما وسمناه, وابتغائنا الأجر و الثواب من الله عز و جل فيما توليناه , و نحن نستغفر الله من زلل كان منّا, و من تقصير لحقنا, و نسأله التوفيق لنا, و السلامة لديننا, و الهداية لما فيه رشدنا و صلاحنا, فإنما نحن به و له, و حسبنا الله و نعم الوكيل, و هو ربنا و إليه أنيب

Maka karena itu menjadi tugas kita untuk menampakannya dengan jelas, menjadi kewajiban bagi kita untuk menjelaskan kesamarannya, seraya berharap hal tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang tidak mengetahui isyarat/tanda yang ada padanya, dengan mengharap balasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla pada apa-apa yang kita ambil darinya, mengharap menjadi taufik bagi kita, keselamatan bagi agama kita, dan hidayah yang padanya ada petunjuk dan kebaikan bagi kita,

Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, Dialah Robb Kita dan kepadaNya kita mengembalikan semua perkaraBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.